Zaufani partnerzy

Lista Zaufanych Partnerów znajduje się poniżej.

Mimo naszych starań, może okazać się, że poniższa lista nie jest kompletna i nie wskazuje wszystkich Zaufanych Partnerów Spółki. Wynika to, z tego, że część naszych Zaufanych Partnerów korzysta ze swoich podwykonawców albo zleca umieszczenie reklamy na naszej powierzchni reklamowej za pośrednictwem innego Zaufanego Partnera, którym jest np. dom mediowy czy sieć reklamowa.

Google Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika, Social MediaSocial Media. Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika
Facebook Social Media. Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika

Jeśli masz pytania dotyczące listy Zaufanych Partnerów skontaktuj się z nami pod adresem: e-mail.