Strona główna > Aktualności > Stowarzyszenia i fundacje - podobieństwa i różnice.

Dodano 2020-02-07 (komentarzy 0)

Stowarzyszenia i fundacje - podobieństwa i różnice.

Wróć do listy artykułów
Stowarzyszenia i fundacje - podobieństwa i różnice.

Rozpoczęcie działalności o charakterze społecznym i utworzenie organizacji pozarządowej wymaga jednocześnie podjęcia decyzji co do formy, w jakiej działalność taka będzie prowadzona. Działalność społeczna może być bowiem prowadzona przede wszystkim w formie stowarzyszenia (rejestrowego lub zwykłego) bądź fundacji.

Stowarzyszenie powstaje z inicjatywy grupy osób (obecnie minimum 7), które łączy wspólny cel bądź podobne zainteresowania. Najważniejsze cechy Stowarzyszenia to dobrowolność (czyli swoboda zakładania, przystępowania i rezygnacji z członkostwa), samorządność ( czyli swoboda w określaniu celu bądź celów, sposobu działania i tworzenia struktury organizacyjnej oraz niezależność), trwałość (stowarzyszenie istnieje niezależnie od zmiany składu członkowskiego) oraz działalność o charakterze niezarobkowym. Utworzenie stowarzyszenia wymaga złożenia odpowiedniego wniosku wraz z dokumentacją do Krajowego Rejestru Sądowego. Warto zaznaczyć, ze stowarzyszenia są dziś niezwykle powszechną formą prowadzenia działalności społecznej.                                   

Stowarzyszenie zwykłe natomiast to uproszczona forma stowarzyszenia. Do powstania tego typu organizacji wystarczą bowiem już trzy osoby, które zobowiązane są do uchwalenia regulamin działania oraz wyboru przedstawiciela lub zarządu. Przy czym działalność takiego stowarzyszenia wymaga uzyskania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Ewidencja taka prowadzona jest w starostwach powiatowych.                                                                     

Z kolei fundacja jest to organizacja pozarządowa, którą powołuje się w celu bądź celach  gospodarczo lub społeczno-użytecznych. Fundacja tworzona jest przez tzw. fundatora i jednocześnie wyposażona w majątek - który przeznaczany jest na realizację określonych celów fundacji. Aby założyć fundację niezbędne jest również złożenie stosownego oświadczenia w formie aktu notarialnego oraz uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Warto zwrócić uwagę, że zarówno stowarzyszenia jak i fundacje podlegają powszechnemu obowiązkowi płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jak również mogą, we wskazanych w ustawie przypadkach, korzystać ze zwolnień…

 

Komentarze: