Inne linki w tej kategorii
  • Agencja PR
    Agencja PR współpracując z klientem jest finansowana zazwyczaj na podstawie wynagrodzenia miesięcznego. Wynagrodzenie agencji public relations jest dobierane do celów kooperacji i pracochłonności inicjatyw podejmowanych przez agencję. Budżet, który agencja PR otrzymuje co miesiąc jest stałą kwotą, przyjętą na drodze rozmów klienta z agencją PR, wynikającą z zakresu prac świadczonych na rzecz instytucji. Umowy ryczałtowe dotyczą zazwyczaj dłuższych ustaleń dotyczących współpracy i cyklicznej obsługi głównych obszarów PR: utrzymywania kontaktów z prasą, cyklicznego monitoringu mediów, organizowania konferencji z dziennikarzami, opracowywania i wysyłania informacji dla prasy, pisania tekstów eksperckich, inicjowania wywiadów z kluczowymi przedstawicielami firmy, organizowania badań recepcji produktów, prowadzenia konsultacji i wiele innych.
    Inicjatywy PR prowadzone są przede wszystkim w następujących formułach: wykorzystując wewnętrzne struktury PR, przez współpracujące agencje PR, lub wspólną współprace instytucji z agencją PR.
    Tworzenie kosztorysu PR jest jednym z trudniejszych elementów formułowania strategii działań public relations. W całym tym procesie budżet występuje w ostatniej fazie zamykania rocznych planów prowadzonych prac w obrębie firmowych działów PR, a także zamykania propozycji jaką firmie składa agencja PR.
    Planując kooperację w zakresie obsługi PR warto szczegółowo przedyskutować kwotę, którą otrzyma agencja PR i metodologię badania efektywności jej pracy.