Inne linki w tej kategorii
  • Detektywi Gorzów
    Specjalizujemy się w świadczeniu usług detektywistycznych dla podmiotów gospodarczych, instytucji oraz klientów indywidualnych.
  • Wierzytelności
    Internetowy rejestr dłużników - giełda wierzytelności. Na sprzedaż długi firm i osób prywatnych, stwierdzone prawomocnymi wyrokami sądowymi. Portal oferuje sprzedaż przede wszystkim trudnych wierzytelności, po bezskutecznych egzekucjach komorniczych. Administrator portalu bezpłatnie umożliwia kontaktowanie sprzedających i kupujących, nie pobiera też prowizji od zawartych transakcji kupna-sprzedaży wierzytelności.
  • Rejestr długów
    Internetowa sprzedaż wymagalnych długów, rejestr wierzytelności; lista dłużników z Polski i zagranicy, zobowiązania firm i osób prywatnych, udokumentowane sądowymi orzeczeniami. Wierzytelności do windykacji i do kompensaty-potrącenia.